วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการ BKIND 20 ต.ค 2560ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการ BKIND 
เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนเชิงระบบ
วันที่ 20 ต.ค. 2559 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 

       มีผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนบ้านโกรกลึก โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน โรงเรียนชุมชนดอนไพล โรงเรียนบ้านขุมคำ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาชี้แจงเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาโรงเรียนเชิงระบบ เทียบระดับ Benchmarking เพื่อใช้ประเมินตนเองของโรงเรียน ร่วมร่างปฏิทินการดำเนินงาน (Timeline) ปี 2560 พร้อมทั้งค้นหารายชื่อโรงเรียนใหม่ที่สนใจเข้าร่วม (ส่งรายชื่อภายในวันที่ 2 พ.ย. 59) ในการขยายผลให้เกิดการจัดการเรียนรู้ตามแบบโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในโรงเรียนภาครัฐ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น