วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เก็บข้อมูลพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา (BKIND ปี 2)


เก็บบันทึกข้อมูลพื้นฐาน เครือข่ายโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา (BKIND ปี 2) 
จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 

เป้าหมาย
       1. เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสำหรับวิเคราะห์บริบทในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบจิตศึกษา
       2. เพื่อสร้างติดตามให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BKIND ปี 1 และ ปี 2
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ BKIND ในจังหวัดนครราชสีมา ปี 2 มีดังนี้

1. โรงเรียนทหารอากาศบำรุง อ.เมือง เขต 1
2. โรงเรียนบ้านหนองสาย อ.ห้วยแถลง เขต 2
3. โรงเรียนโนนตาวิทย์ อ.เฉลิมพระเกียรติ เขต 2
4. โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ อ.ด่านขุนทด เขต 5
5. โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ อ.ด่านขุนทด เขต 5
6. โรงเรียนวัดกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด เขต 5
7. โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อ.เทพารักษ์ เขต 5
8. โรงเรียนบ้านโกรกลึก (เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น