วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ออกเยี่ยม โรงเรียนกลุ่ม BKIND | โรงเรียนชุมชนดอนไพล จ.นครราชสีมา

วิถีเช้า
- การดูแลสถานศึกษา
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมจิตศึกษา
วิถีเช้า_การดูแลสถานศึกษา_กิจกรรมหน้าเสาธง_กิจกรรมจิตศึกษา
Posted by โรงเรียนชุมชนดอนไพล จ.นครราชสีมา on 15 พฤศจิกายน 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น