วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ออกเยี่ยมโรงเรียนในโครงการ ของ จ.นครราชสีมา

16-17 พฤศจิกายน 2558

ครูต๋อย และครูภร โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาได้ออกเยี่ยมโรงเรียนในโครงการของ จ.นครราชสีมา เพื่อดูสภาพแวดล้อม กิจกรรมการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและครู เพื่อเสริมกำลังใจและหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

16 พฤศจิกายน 2558 ที่ อ.โชคชัย
- โรงเรียนบ้านโค้งกระโดน
- โรงเรียนบ้านปอพราน
- โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไพล

17 พฤศจิกายน 2558 ที่ อ.ด่านขุนทด
- โรงเรียนบ้านโกรกลึก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น